!!! Check Out Our Sister Resort - Andamanee !!!
 
     
 
Theparat travel lodge and Restaurant ::: Discount/Budget/Cheap City Hotels Krabi Town Reservation & More Destinations  :::
Check In
Check Out
Room


WWW
thepparatlodge.com
MSN Search
View Book Sign up Book Gallery Picture

    Name - Laura & Ed Jordan and their daughter Jean, a student in Hat Yai for the year.
    URL - from Syracuse,NY state
     Message :

    We found the Theparat Lodge on the internet and realized that the website though inviting, did not do it justice!. We were greeted with a warm friendly smile, travel arrangements were made easily, lovely room, comfortable, gracious hospitality..... 20th April 2005

    Date Sign : 2008-10-23 13:26:51 GMT+7

    Name - Ken & Mariko
    URL - Canada & Japan
     Message :

    We had a wonderful time here at The Theparat Lodge & in Krabi. The people are very kind, friendly, knowledgable & wonderful !

    Date Sign : 2008-10-23 13:24:20 GMT+7

    Name - Steve and Jaib
    URL - [email protected]
     Message :

    Hi Sue and Apple. Just to let you know that I arrived safely back in England. Thank you for all your help during our stay in Krabi, we both enjoyed it very much. Theparat Lodge is one of the best places that I stayed at during my 6 months in Thailand,everyone was very friendly and helpful and the hotel itself is very clean and well looked after. I hope that all go well with your new project.Please give my regards to your family and hope to hear from you soon. Best Wishes Steve.

    Date Sign : 2008-10-23 13:22:41 GMT+7

    Name - ÅѤ¹Ñ ÍÂÙèã¹ÈÔÅ
    URL - ¡Ãا෾
     Message :

    ¢Í¢Íº¤Ø³ã¹ºÃÔ¡Ò÷ءÍÂèÒ§·Õè¨Ñ´ãËé ¼ÁáÅФÃͺ¤ÃÑÇÁÕ¤ÇÒÁ»ÃзѺã¨ÁÒ¡·Õèä´éÁҾѡ·Õè¹Õè ºÃÃÂÒ¡ÒÈ·Õè´Õ à»ç¹¡Ñ¹àͧ ºÃÔ¡ÒûÃзѺã¨àËÁ×͹ÍÂÙèºéÒ¹áÅÐà»ç¹¤Ãͺ¤ÃÑÇà´ÕÂǡѹ ËÇѧÇèÒ¤§ä´éãªéºÃÔ¡Ò÷ÕèãËÁèàÃçÇæ áÅÐÂѧ¤§ä´éÁÔµÃÀÒ¾àªè¹¹Õé 14/4/05|-o-|2005-04-16 04:53:15
ÇÕ|-o-||-o-|ÁÒ·Ó§Ò¹ªèǧÁÕ Tsunami ¶ÅèÁ¾Í´Õ àÅÂÁҾѡ·Õè¹Õè ¤Ø³à»ÔéÅ㨴Õä»ÃѺ´éÇ (¡çÁÒ´Ö¡¢¹Ò´¹Ñé¹ »ÃÐÁÒ³ 5 ·ØèÁáÅéǹÔ) Ëéͧ¾Ñ¡ÊÐÍÒ´´Õ ÍÒËÒÃàªéÒ¡çÍÃèͤèÐ ¤¹·Õè¹ÕèºÃÔ¡Òôշء¤¹....»ÃзѺ㨨ѧ

    Date Sign : 2008-10-23 13:16:07 GMT+7

    Name - Maria and Bert
    URL - [email protected]
     Message :

    Thank you for good breakfast and your good hospitality. Thanks again for a nice stay and good games. 06.12.02

    Date Sign : 2008-10-23 13:14:58 GMT+7

    Name - John and Gill
    URL - London, England
     Message :

    15 November 2002, Thank you for excellent food & first class service and meal. The lobster that we ate was by far the largest and the best that we have ever had. The service with a Will call again next time in Thailand.

    Date Sign : 2008-10-23 13:14:04 GMT+7

    Name - Daniel from Denmark
    URL - [email protected]
     Message :

    21th october 2002 - Vey good service, nice room, the friendliest people I've met in all Thailand. The food is great I will recommend all my friends to stay here if they ever come to Krabi. They arranged two tours to me and both were great. Thank you !

    Date Sign : 2008-10-23 13:13:16 GMT+7

    Name - Ingrid & Eril Osterberg - Sweden
    URL - [email protected]
     Message :

    12/2/2003. With a wonderful staff and two lovely sister's who are the bosses, it can not be wrong. This is the best in Krabi ans we loved staying here. We wish you the best for the future, and will recommend the hotel for everyone. Welcome to Sweden ! We miss you.

    Date Sign : 2008-10-23 13:12:25 GMT+7

    Name - Adaya Rohioff
    URL - Cape Town, South Africa
     Message :

    Dear Apple, Sue and the family, You make me fell at home. I've enjoyed youe beautiful hotel and Krabi looks lovely. I am going to explore it for a short 2 hours. Lots of luck and success to you. 25.12.04

    Date Sign : 2008-10-23 13:05:02 GMT+7

    Name - Kim Webby - New Zealand
    URL - [email protected]
     Message :

    Dear Theparat Lodge. Thank you for a lovely 3 nights with you. Your hospitality & kindness is wonderful and you made me feel right at home on my first stop in Thailand. Best wished for your new resort.

    Date Sign : 2008-10-23 13:02:06 GMT+7

 [ Prev = 6]   1   2   3   4   5   6  7  8   [ Next = 8] 
 
 

Thepparat Lodge Krabi
151 - 155 Maharaj Road, Paknam, Muang, Krabi 81000 Thailand
Phone: (+66) 075.622.048-9
Fax: (+66) 075.611.413
Contact Person:Ms.Bhashinee Bhumibhamon
Ms.Wimonrat Bhumibhamon
E-mail :  [email protected] or [email protected]


Best view with IE4.x+ , Mozilla , Opera , Standard W3C with

Copyright © Theparat Travel Lodge 2005. All rights reserved.

Power and Develop by 108WEB.COM